INTUITIEF COUNSELLEN

Na de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg heb ik een aantal jaren les gegeven als docent Beeldende Vorming Handvaardigheid aan een MBO school te Eindhoven.
In die tijd is mijn interesse ontstaan voor het paranormale en heb ik daar cursussen in gevolgd en een opleiding tot docent Metafysica en Intuïtief Counsellor, met als leermeesters Arthur Lups en Corey van Loon gevolgd.
Metafysica is de wetenschap van het denken, van dat gedachten krachten hebben en overeenkomstige gevolgen. M.a.w. daar waar je van overtuigt bent, ongeacht of je er wel of niet bewust van bent, dat is je waarheid.

Als Intuïtief Counsellor coach ik je d.m.v. een persoonlijk intuïtief gesprek.
Je kunt bij me terecht met vragen over allerlei moeilijkheden oftewel uitdagingen waar je in je leven tegen aan loopt of mee te maken hebt.
Je kan bijvoorbeeld tijdelijk zijn vastgelopen of het even niet meer weten hoe je verder kunt gaan.
In een gesprek van een uur luister ik met behulp van mijn intuïtie en gevoel en met gebruikmaking van mijn gezond verstand naar je vraag en uitdaging waar je mee te maken hebt. Van daaruit reageer ik, geef ik je advies en help je weer contact te leggen met je eigen gevoel, intuïtie en verstand. Zodat je weer in staat bent je eigen antwoorden te vinden en je eigen keuzes te maken.
Daarvoor maak ik gebruik van affirmaties en treatments.

Wanneer je mij benadert voor een afspraak, komt er bij mij een proces op gang m.b.t. jou uitdaging en vraag, waardoor ik in staat gesteld wordt het te begrijpen. Er inzicht in krijg zodat ik je kan helpen dat jij inzicht in jezelf en de situatie krijgt om weer op eigen kracht verder te kunnen.

D.m.v. Metafysica wordt je bewust van je gedachten en overtuigingen en de daarmee overeenkomstige gevolgen voor jezelf. Je krijgt handvaten, zoals affirmaties aangereikt om je gedachten en overtuigingen om te zetten in bewuste constructieve en liefdevolle gedachten en overtuigingen voor overeenkomstige resultaten.
Het ondersteunt je te luisteren naar je lichaam en gevoel en helpt je gedachten daar op af te stemmen.

Affirmaties zijn bevestigende, constructieve, liefdevolle en positieve gedachten die je hardop kunt uitspreken om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren waardoor jij positiever, zelfbewuster en gelukkiger in het leven komt te staan.
Voorbeeld van een affirmatie: Ik ben gezond, vitaal, succesvol en gelukkig met mijzelf.

Een treatment is een geestelijke behandeling waarbij ik bewust gebruik maak van constructieve en bevestigende gedachten gericht op een te verwezenlijken doel of situatie die je wenst.
Een treatment kun je zowel voor jezelf als een ander doen in aanwezigheid van die ander of op afstand.
Hoe werkt een treatment en hoe ga ik te werk:
Bijvoorbeeld, je komt met de vraag bij me dat je meer zelfvertrouwen wilt hebben in je leven, je verlegenheid belemmert je.
Een week lang doe ik dan dagelijks een treatment voor je.

D.m.v. een treatment verwoord ik jouw behoefte, je vraag in een concrete constructieve bevestiging.
Ik ga ervan uit dat het al gerealiseerd is en bedank het universum daarvoor.
De treatment zet bij jou een proces in gang. Ik bepaal het proces en het resultaat niet, dat doe je zelf. Afhankelijk van jou eigen bijdrage en reactie op het proces, brengt het een resultaat tot stand.
Als er drie mensen met dezelfde vraag komen krijg je drie verschillende processen.
De treatment zet datgene bij jou in gang dat jij nodig hebt om je doel te bereiken, ook de duur van het proces bepaal ik niet, dat kan kort zijn maar ook lang duren bijv. een half jaar of een jaar.
Je doel wordt pas verwezenlijkt als jij goed op het proces reageert en je er actief aan deelneemt.

In het geval van dit voorbeeld kan het zijn dat je in een supermarkt in de rij voor de kassa staat en andere mensen dringen voor. Op dat moment wordt je boos en wordt je vanuit je intuïtie aangespoord om er iets van te zeggen, voor jezelf op te komen. Normaal durf je dat niet en zeg je niets. Nu voel je dezelfde angst van niets durven zeggen ook opkomen, maar je intuïtie zegt dat je het wel kunt en moet doen. Aan jou de keuze of je iets zegt of niet. Zeg je niets dan blijf je met een onbevredigend gevoel achter van had ik toch maar. Zeg je wel iets dan merk je dat men naar je luistert en jou je plaats terug geeft. Jij krijgt er een goed gevoel bij en je zelfvertrouwen wordt gesterkt. Jouw keuze, jouw actie bepaalt hier het resultaat. De treatment echter is nog niet uitgewerkt en het proces gaat gewoon door. Er zullen zich meer situaties aan je voordoen waarin jouw de kans geboden wordt je zelfvertrouwen te sterken. Elke keer een stapje moeilijker, totdat het je gemakkelijk afgaat en iets vanzelfsprekends  wordt.
Tijdens het proces is het belangrijk dat je op allerlei signalen in en om je heen let. Ben alert op je gevoel, je gedachten, dromen, de natuur, het weer, dieren, media, mensen, geuren, op alles en iedereen. Het kan namelijk overal vandaan komen en het komt zelden direct in duidelijke woorden.
Het kan ook zijn dat je eerst dingen dient te doen die er ogenschijnlijk niets mee te maken hebben, bijvoorbeeld op bezoek gaan bij iemand die je allang niet meer gezien hebt. Laat die persoon nu net iets vertellen waar jij mee verder kunt, of je ontmoet daar iemand anders die jou goed aanvult en die je iets meegeeft waar je mee verder kunt. Alles is mogelijk. Ben je in staat om het te zien en ben je in staat om er goed op te reageren? Aan jou de keus.
Het proces waar je doorgaat is dus een belangrijk onderdeel van je te bereiken doel en resultaat.

Een treatment werkt altijd en overal zonder aanzien des persoon. Ik zet een natuurwet in werking en die moet als zodanig reageren. Ik zwaai niet met een toverstokje en kan geen gewenste resultaten afdwingen. Ik zet een proces in gang wat jou de mogelijkheden aanreikt het zelf te realiseren en jouw actieve deelname daarin vereist. 
Jouw wil tot veranderen is noodzakelijk en jijzelf dient de vraag aan mij te stellen. Ik kan en mag niet ongevraagd een treatment voor een ander doen zonder zijn nadrukkelijke vraag en medeweten.
Een vraag mag nooit ten koste of ten nadele van een ander zijn.

Voor een consult maak je een afspraak via telefoon of e-mail. De kosten voor een gesprek van een uur zijn € 50,00
Voor een treatment op afstand maak je een afspraak via telefoon of e-mail. De kosten voor een treatment zijn op donatie basis met een minimum van € 15,00

Peti Art and Consultancy
 
Peti Verbroekken